background image
Velg språk: English · Norsk

Organisasjon

BEKs styre

  • Agnes Kroepelien · styreleder
  • Ørjan Drønen Madsen
  • Ellen Røed
  • Signe Lidén
  • Monika Sandnesmo · vara

Samarbeidspartnere

BEK samarbeider jevnlig med mange av de lokale organisasjonene innen samtidskulturfeltet i Bergen så som Avgarde, Bergen International Festival, Bergen kunsthall, Bergen Academy of Art and Design, Borealis, Ekko, Galleri 3.14, Griegakademiet, Hordaland kunstsenter, Landmark, Lydgalleriet, Piksel, og USF.

BEK er en del av PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, sammen med Atelier Nord, Atopia, Dans for voksne og NOTAM i Oslo, TEKS i Trondheim, io-lab i Stavanger, Kunsthall Grenland i Porsgrunn, Utsikten i Kvinesdal, og Lydgalleriet og Piksel i Bergen.

Utvikling og forskning relatert til Jamoma og SpatDIF skjer i kontinuerlig samarbeid med CIRMMT ved McGill University i Montreal, Electrotap Inc. (US), fourMs lab ved universitetet i Oslo (No), GMEA Centre National de Creation Musicale i Albi (Fr), GMEM Centre National de Création Musicale i Marseille (Fr) og andre.

FOU-koordinator Trond Lossius ved BEK var en av to nasjonale representanter i det europeiske forskningsprosjektet Cost Action IC0601 Sonic Interaction Design. Prosjektet ble ledet av Universita IUAV di Venezia, og hadde deltagere fra 17 land. BEK var den eneste ikke-akademiske organisasjonen som er tilknyttet programmet.

Det europeiske kulturprosjektet At Home in Europe, var et samarbeid i 2007 med ISIS Arts i Newcastle, Interspace i Sofia og RIXC i Riga.

BEKs server yter mange tjenester til en rekke kunstnere prosjekter og organisasjoner i Norge og internasjonalt. En oversikt over hvem BEK er web hotell for kan sees her.

Støttespillere

BEK mottar driftstilskudd fra Norsk kulturfond, Bergen kommune og Hordaland fylke.

Prosjekter gjennomføres med støtte fra bl.a. Bergen kommune, EU, Fond for utøvende kunstnere, Komponistenes vederlagsfond, Kulturkontakt Nord, Norsk kulturråd, Vestnorsk filmsenter og andre.

Vedtekter og rapporter

BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, ble etablert i 2000 som en ideell stiftelse med org. nr. 881 948 222.

Bylaws and annual reports


Sist oppdatert 2016-02-15.