BEK – Bergen senter for elektronisk kunst er et tverrfaglig ressurs- og kompetansesenter for arbeid med kunst og teknologi. Vi fremmer faglig utvikling, kunnskapsspredning og deling av kompetanse gjennom kunstnerisk utvikling, tverrkunstneriske samarbeid og formidling. Hovedmålgruppen er profesjonelle kunstnere innen visuell kunst, lyd, scene og musikk.

Vår viktigste oppgave er å etablere og vedlikeholde kontakt mellom individuelle kunstnere, kunstnergrupper, institusjoner og andre. Vi skaper møteplasser for faglig utvikling gjennom samtale og kunnskapsutveksling. På BEK er vi alltid interessert i å bli kjent med nye kunstnere og nye kunstprosjekt, og vi hører gjerne fra deg!

BEK er involvert i flere større pågående prosjekter:
Future DiverCities
Blind Spot
BEK Studio Sessions

Tjenester

BEK veileder individuelle kunstnere, kunstnergrupper, visningsrom og kulturelle organisasjoner i ulike stadier av den kunstneriske prosessen, helt fra den første idéen til ferdigstilling. Vi tilbyr prosjektrom og studioer, samt lån og leie av utstyr. Les mer om våre tjenester her.

Nettverk

BEK er en av nodene i det nasjonale nettverket PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. Nettverket er et møtested hvor nodene diskuterer aktuelle tema, og er et kontaktledd mellom nodene og enkeltkunstnere nasjonalt og internasjonalt. PNEK initierer samarbeidsprosjekt, og profilerer det elektroniske kunstfeltet i Norge internasjonalt.

BEK er en av 10 partnere i Future DiverCities, en inkubator for kulturell innovasjon og nye kreative praksiser. En viktig del av arbeidet er programmet med kreative laboratorier (LABs) hos de ulike partnerne i Europa og Canada. Future DiverCities er et fireåring prosjekt støttet av Kreativt Europa-programmet fra og med 2016.

Forskning og utvikling

BEK bidrar til å utvikle kunstneriske praksiser som involverer bruk av teknologibaserte løsninger, i samarbeid med forskningsmiljøer og kunstbaserte organisasjoner. Å integrere elektronikk og teknologi i kunstprosjekter krever spesialiserte programvareløsninger. Vi bidrar til utvikling av programvare for spatialisering og sanntidsprosessering av lyd, samt programmering av applikasjoner for ulike grensesnitt. Les mer om programutvikling vi er med på her.

Prosjekt og arrangement

BEK initierer og utvikler kontinuerlig egne kunstprosjekt og samarbeidsprosjekt, som på en eller annen måte til sist deles med publikum. En interdisiplinær tenkemåte er grunnleggende for det meste av det vi gjør. Med dette som utgangspunkt involverer vi oss i visuell kunst, lydkunst, musikk, nye medier, performance og scenekunst.

Kompetanseheving

BEK rådgir kunstnere og hjelper med å finne løsninger på de problemstillingene prosjektene deres fordrer. Med kjennskap til brukernes ønsker og behov, tilbyr vi etterutdanning og kompetanseheving gjennom workshops, seminarer, presentasjoner og samtaler.

Organisasjon

BEK er organisert som en stiftelse.

Vårt styre i 2018 er:
Marit Paasche (styreleder)
Signe Lidén
Ørjan Drønen Madsen
Monika Sandnesmo

Årsrapporter

BEK mottar driftstilskudd fra Norsk Kulturfond, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Logo

Last ned vår logo og la den være med på kommunikasjonsmaterialet om ditt prosjekt hvis vi har støttet deg med bruk av våre fasiliteter som studiotid, prosjektrom, teknisk utstyr eller rådgivning. Tusen takk for samarbeidet. Ulike versjoner/velg den du mener passer best til ditt medieprodukt. Click here/ BEK  Logo

Personvernerklæring for BEK

Vennligst les vår personvernerklæring om hvordan vi behandler data og informerer om kunstnere / utøvere og prosjekter. Personvernerklæringen til BEK.

 

LOGO statfylkekommune GUL

 

Kontakt

BEK
C. Sundtsg 55
N-5004 Bergen

Kontortid: 10–16
Booking er åpen: Mandager og torsdager 10-16

Tlf: +47 55 23 30 80
E-post: bek@bek.no
Booking: booking@bek.no

Klikk kartet for å aktivere zoom/scroll