Arrangement

MOD/ALL workshop

BEK 18.01.2018 19.0001.05.2018 22.00
BEK 01.12.2017 14.0001.12.2017 16.00

Publisert

År etter år, tiår etter tiår, har nye teknologiske oppfinnelser gjort det mulig for komponister og musikere å bli bedre i utøvelsen av sitt håndverk, og i dag byr teknologien på uendelig mange muligheter til å undersøke og utforske videre. Hver nye plugin lover nye soniske universer å gå seg vill i. Hver nye synthesizer hevder å høres enda freshere ut enn den forrige. Teknologi har gjort at det umulige synes mulig, og at det uoppnåelige er innen rekkevidde. Det er imidlertid noen aspekter som har en tendens til å bli oversett i prosessen.

Hva er egentlig det umulige? Hvor er det kunstneriske målet, godt gjemt i alle teknologiens muligheter?

Diskusjon 1: Broer og vegger
18. januar, kl. 19:00 – 22:00
BEK, Prosjektrom 1

MOD/ALL-prosjektet starter det nye året med en diskusjon rundt teknologimetaforene «bro»/»bridge» – som hjelper deg å nå nye utgangspunkt for nye uttrykk, og «vegg»/»wall» – som separerer utøvere og publikum.

Vi vil dykke ned i tema som:
– Vise frem eller gjemme bort teknologien?
– Gjennomføringsevne
– Teknologi som et tomt scenerom (hvor alt er mulig)
– Den bærbare datamaskinen… Instrument, verktøykasse, begge, ingen?
– Utvikling av instrumenter og utvikling av virtuositet
– Virtuelle og taktile uttrykk

Bidra i diskusjonen med dine egne erfaringer, og ikke nøl med å stille spørsmål som måtte komme opp underveis!

MOD/ALL er for kunstnere fra alle fagområder som bruker teknologi i live-settinger. For spørsmål og påmelding til workshopene, ta kontakt med Lars Ove Toft på e-post lars.ove.toft@bek.no

Om MOD/ALL

MOD/ALL-prosjektet adresserer hva som er mulig med teknologi og hvor det kunstneriske målet egentlig er. Gjennom praktisk arbeid og eksperimenter skal vi utvikle våre kunstneriske visjoner.

– Hvordan relaterer teknologien du bruker til de kunstneriske ideene du prøver å finne ut av?
– På hvilket tidspunkt hjelper teknologien, og når kommer den i veien?
– Hvilken programvare gjør at du høres ut som deg?
– Hvilke kontrollere eller instrumenter gjør det mulig å uttrykke deg selv?

MOD/ALL starter med en rekke diskusjonskvelder der vi skal undersøke spørsmålene over og mange flere. Langsomt skal vi diskutere oss frem til nye ideer hvor det kunstneriske uttrykket er i fokus, og som ved hjelp av teknologien skal realiseres. Til slutt vil resultatene bli presentert som demoer, performancer og visninger!

MOD/ALL er for kunstnere fra alle fagområder som bruker teknologi i live-settinger.

Lansering
1. desember inviterer vi alle interesserte til å bli med på lanseringen av MOD/ALL. Fra 14.00 til 16.00 vil vi informere om workshopene og gi noen demonstrasjoner, og det blir servert noe å bite i.

Diskusjon I – Broer og vegger
18. januar 2018, kl. 19:00 – 22:00

MOD/ALL vil bli ledet av Tijs Ham. Tijs startet sin kunstneriske karriere innen billedkunst, men beveget seg fort over til musikk og lyd. Under navnet Tapage har han gitt ut flere EP-er og album på ulike plateselskaper. Han er medstifter av Soundlings Collective, og har vært med på å starte Think Tank Meetups, som diskuterer spørsmål relatert til kunst og teknologi. I de siste årene har Tijs vært aktiv som arrangør for STEIM (Studio for Electro-Instrumental Music), og han er involvert i flere lydrelaterte prosjekter. Han opptrer jevnlig på scenen, både alene og som del av trioen The Void*, hvor han spiller på sine spesialbygde instrumenter basert på feedback og rekursjon.