Future DiverCities

Kunstnere invitert til Future DiverCities via BEK

Publisert

Et av Future DiveCities-prosjektets (FDC) ambisjoner er å dele vårt lokale og nasjonale kunstnernettverk med internasjonale partnere. Den kunnskapen BEK besitter om kunstnere som jobber med kunst og teknologi på høyt og eksperimentelt nivå deles og utveksles partnerne i mellom. I FDC jobber vi for å skape  muligheter for kunstnerisk utforsking og nettverksbygging, der de skapende skal honoreres skikkelig for sin deltagelse og bidrag. Den kunstneriske retningen for prosjektet samt sam-kuratering utføres av Artistic Group. Artistic Group er satt sammen av representanter med kunstnerisk og kuratorisk kompetanse i partnernettverket. Kunstner og kunstnerisk utvikler på BEK, Anne Marthe Dyvi, er BEK sin representant i Artistic Group i FDC. Så langt i prosjektet har BEK foreslått og støttet disse kunstnerne ved å engasjere de i prosjektet Future DiverCities;

BEK har med stor glede fått jobbe sammen med unike kunstnere som raust deler sin kompetanse i FDC-nettverket med stor nysgjerrighet for andres uttrykk og form. #experiment #share #transmit