background image
Velg språk: English · Norsk

Bibliotek

BEK har et referansebibliotek med litteratur og tidsskrift rettet mot samtidens kunst og musikk, og med særlig fokus på kunst og nye medier samt teknisk referanselitteratur. Biblioteket er tilgjengelig for lesing på BEK, men generelt er bøkene ikke tilgjengelig for utlån.

Vi tar gjerne imot forslag til nye titler som kan supplere biblioteket. Særlig er vi interessert i litteratur som kan bidra til å bygge opp et basis referansebibliotek og bøker med direkte relevans og verdi for forsknings- og utviklingsarbeidet ved BEK.

Litteraturlisten er langt fra komplett, men vi jobber med å oppdatere den.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aasen, Harald (1995): Produksjon, overføring og fordeling av elkraft - Videregående kurs elektro. Elforlaget.

Agon, Carlos & Assayag, Gérard & Bresson, Jean (2008): The OM Composer's Book - Volume Two. Delatour France / Ircam.

Agon, Carlos & Assayag, Gérard & Bresson, Jean (2006): The OM Composer's Book - Volume One. Delatour France / Ircam.

Albitz, Paul & Liu, Cricket (1998): DNS and BIND - Third Edition (NOTE: We also have the 5th edition). O'Reilly.

Alexander, Christopher (1979): The Timeless Way of Building. Oxford University Press.

Apfel, Robert E. (1998): Deaf Architects & Blind Acousticians?. Apple Enterprises Press.

Arntzen, Knut O. (2004): Rom for en situasjonistisk kunst. Norsk Kulturråd.

Arntzen, Knut O. (2007): Det marginale teater. Alvheim & Eide.

Arte Sonoro (2010): La Casa Ensendida - 22.04.10 - 13.06.10. Caja Madrid, Obra social.

Ashton, Anthony (2003): Harmonograph - a Visual Guide to the Mathematics of Music. Wooden Books.

Augoyard, Jean-Francois & Torgue, Henry (2005): Sonic experience - A Guide to Everyday Sounds. McGill-Queen's University Press.

Banzi, Massimo (2009): Getting Started with Arduino. Make:Books, OReilly.

Behrendt, Frauke et. al. (eds.) (2008): Sonic Interaction Design - Sound, information and experience. Proceeding of a CHI 2008 workshop. Organized by the COST Action IC0601.

Benade, Arthur H. (1976): Fundamentals of Musical Acoustics, 2nd Revised Edititon. Dover, New York.

Berg, Ine T. & Høyland, Elin & Leinslie, Elisabeth (2007): Scenekunst Nå - Teaterscenen som arena for samtidskunsten. Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag AS.