background image
Velg språk: English · Norsk

Bibliotek

BEK har et referansebibliotek med litteratur og tidsskrift rettet mot samtidens kunst og musikk, og med særlig fokus på kunst og nye medier samt teknisk referanselitteratur. Biblioteket er tilgjengelig for lesing på BEK, men generelt er bøkene ikke tilgjengelig for utlån.

Vi tar gjerne imot forslag til nye titler som kan supplere biblioteket. Særlig er vi interessert i litteratur som kan bidra til å bygge opp et basis referansebibliotek og bøker med direkte relevans og verdi for forsknings- og utviklingsarbeidet ved BEK.

Litteraturlisten er langt fra komplett, men vi jobber med å oppdatere den.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Young, Rob (2002): Undercurrents - The Hidden Wiring of Modern Music. Continuum.

Young, Rob (2010): Electronic Eden - Unearthing Britain´s Visionary Music. Faber and Faber Ltd.