background image
Velg språk: English · Norsk

Bibliotek

BEK har et referansebibliotek med litteratur og tidsskrift rettet mot samtidens kunst og musikk, og med særlig fokus på kunst og nye medier samt teknisk referanselitteratur. Biblioteket er tilgjengelig for lesing på BEK, men generelt er bøkene ikke tilgjengelig for utlån.

Vi tar gjerne imot forslag til nye titler som kan supplere biblioteket. Særlig er vi interessert i litteratur som kan bidra til å bygge opp et basis referansebibliotek og bøker med direkte relevans og verdi for forsknings- og utviklingsarbeidet ved BEK.

Litteraturlisten er langt fra komplett, men vi jobber med å oppdatere den.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Navas, Eduardo (2012): Remix Theory. SpringerWienNewYork.

Nerland, Marie (ed.) (2008): 25 - an anthology for the 25th anniversary of BIT Teatergarasjen. BIT Teatergarasjen.

Neset, Anne Hilde, Eivind Buene og Audun Vinger (eds.) (2016): Lyd og ulydighet - Ny musikk siden 1938. Forlaget Press og nyMusikk.

Neumark, Norie, Ross Gibson & Theo van Leeuwen (eds) (2010): Voice - Vocal Aesthetics in Digital Arts and Media. MIT Press.

Nierhaus, Gerhard (2009): Algorithmic Composition - Paradigms of Automated Music Generation. SpringerWienNewYork.

Nilsen, Asle (2009): Asle Nilsen (katalog). Asle Nilsen.

Noble, Joshua (2009): Programming Interactivity. O'Reilly Media.

Nygårdshaug, Gert (1999): Prost Gotvins geometri. Cappelen.

Nyman, Michael (1999): Experimental Music - Cage and Beyond - Second Edition. Cambridge University Press.