Espen Sommer Eide

Espen Sommer Eide er kunstner og musiker, med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen. “Phonophani” er hans musikalske soloprosjektet. Espen Sommer Eide utgjør også den ene halvdelen av bandet “Alog”. I tillegg til utstrakt turnévirksomhet i inn- og utland, har han også stått bak en rekke kunstverk og installasjoner. På BEK vil Espen rådgi i forhold til lydkunst, elektronikk og programmering, initiere tverrfaglige prosjekter og ha ansvaret for lydbaserte workshopserier. Fra 1. januar 2018 har han en 30% stilling og kan nåes etter avtale.

Ansatte