Anne Marthe Dyvi

Tlf.: +47 47 62 52 36
Mail: annemarthesin@gmail.com

Anne Marthe Dyvi har Master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har også studert ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole i København. Anne Marthe Dyvi er billedkunstner og frilance skribent, og er medredaktør i ytter.no. Hun var også tilknyttet ressursgruppen i det treårige pilotprosjektet, Videokunstarkivet, ved PNEK. På BEk er hun blandt mye annet hovedkoordinator for Future DiverCities. Hun har en 50% stilling, og kan nåes onsdager og torsdager, eller etter avtale.

Medlem av BKFH / NBK

Anne Marthe sin hjemmeside
Videokunstarkivet

Ansatte